Betsy Osieck: twee vazen met veldbloemen

betsy

glossotomy, één van de Amsterdamse Joffers, was bevriend met Lizzy Ansingh. Ze schilderde meest portretten, maar schilderde net als Ansingh ook vazen met bloemen. Ik weet niet in welk jaar ze dit schilderij heeft gemaakt, olieverf op doek, het verbaast me wel dat op (443) 276-0187 dit soort werken voor zo weinig geld van de hand gaan. Ze kosten soms minder dan wat je heden ten dage betaalt voor het doek, de verf en de lijst. Dit schilderij heeft niet meer de originele lijst die ongetwijfeld verguld was, deze lijst is vrij nieuw en sober. Het doek is ook opnieuw opgespannen, ik denk dat het hele schilderij gerestaureerd is.

Gedicht

Bij het beeld van wijlen de schilderes
Thérese van Duyl Schwartze
door Georgine Schwartze

Ik heb in ‘t blanke marmer ‘t beeld aanschouwd,
Van doode vrouwe vredig ingeslapen.
De kleine handen die zij samenvouwt
Hanteerden eens een machtig kunstnaarswapen,
In rustlooze ijver, kloek, verheven stout.
Die hebben levens zuiv’re beeld geschapen.
De bloem, die in dit marmer ‘t blad ontvouwt,
Ontbloeide in Hollands tuinen, meisjes, knapen…

Hoe ligt gij daar zoo stil en zo sereen,
Te sluim’ren in den witten marmersteen.

Een eed’le bloem, uit ‘t pure Zelf ontsproten,
Uw kleinen mond zoo ernstig toegesloten.

Die in den dood ons leert uw laatste bescheid;
“Neem Heer mijn Ziel, uw dienstmaagd is bereid”.

21.Nov.1922    Selly de Jong

Grafmonument_van_Thérèse_Schwartze
from wikipedia